Een werkblad kopiëren in de werkmap

– Hoe een werkblad naar een andere werkmap te kopiëren

In plaats van de inhoud te kopiëren, kunt u het hele werkblad kopiëren en er een nieuw werkblad van maken. Volg de onderstaande stappen voor meer informatie om een ​​werkblad in de werkmap te kopiëren:

Stap 1: Klik met de rechtermuisknop op de naam van het werkblad en selecteer ' Verplaatsen of kopiëren... ' uit het dialoogvenster;Stap 2: Selecteer de locatie waarnaar u wilt kopiëren en vink de ' Maak een kopie ' vak onderaan;

Stap 3: U zult zien dat er nu een nieuw werkblad beschikbaar is, dubbelklik en verander de bladnaam .

U kunt ook de opdrachten van het lint gebruiken.

Stap 1: Klik ergens in het werkblad dat u moet verplaatsen;

Stap 2: Klik op de ' Huis ' tabblad van het lint;

Stap 3: Klik op 'Formaat' in het gedeelte Cellen en klik op ' Blad verplaatsen of kopiëren ' uit de vervolgkeuzelijst;

Stap 4: Selecteer de locatie waarnaar u wilt kopiëren en vink de ' Maak een kopie ' vak onderaan;

 Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is excelcopymove04.jpg

Stap 5: Klik op ' Oké ' aan de onderkant.