Hoe de KIES-functie te gebruiken

De KIEZEN functie is het retourneren van een waarde uit een lijst met het indexnummer dat u hebt opgegeven.

Formule:

= KIEZEN(index_getal, waarde1, [waarde2], …)Uitleg:

  • Index_num is vereist, het aantal waarden dat u moet selecteren.
  • Waarde1 is vereist, de eerste waarde in de lijst waaruit u kunt kiezen.
  • Waarde2 … is optioneel, de waardelijst zal ten minste één argument hebben en mag niet groter zijn dan 254 waardeargumenten.

waarschuwingen:

  • Index_num is een geheel getal dat groter is dan of gelijk is aan 1.
  • Als Index_getal kleiner is dan 1 of groter is dan het aantal argumenten, retourneert de functie KIEZEN #WAARDE! Fout.
  • Wanneer Index_num een ​​breuk is, wordt deze afgekapt tot het laagste gehele getal.

=CHOOSE(2,B2,B3,B4,B6) Kies de 2e waarde uit de lijst B2,B3,B4 en B6, dit is 'Aiden'.

=CHOOSE(2,D2,D3,D4,D5,D6) Kies de 2e waarde uit de lijst D2,D3,D4,D5 en D6, dit is 100.835.

=KIES(2.1,D2,D3,D4,D5,D6) Kies een waarde van 2.1 uit de lijst, aangezien 2.1 geen geheel getal is, en wordt afgekapt tot 2 en keert terug naar 100.835.

Download: KIES Functie